Våre baser

Aktivitetsskolen Rommen har fem baser.

1. trinn:

1.trinn har fast base på klasserommene, her spiser vi og har noen av de læringsstøttende aktivitetene. Vi bruker også andre rom på skolen f.eks. gymsalen og biblioteket. På aktivitetsskolen fokuserer vi på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen.

1.trinn er delt inn i 2 grupper med 2 assistenter per gruppe;

Hvitveis Mina og Amalie

Smørblomst Christian og Maja

2. trinn:

2.trinn har også fast base på egne klasserom, her har vi læringsstøttende aktiviteter og spiser. Barna er delt i to grupper under læringsstøttende aktivitet og mat, men vi har noen fellesaktiviteter, som f.eks turer der vi utforsker og lærer om naturen. Vi fokuserer på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud, og gjennom tett samarbeid med skolen lager vi aktiviteter som speiler det de lærer der.

2. trinn er delt inn i 2 grupper med 2 assistenter per gruppe;

Saturn Sissel og Suhaila

Venus Nour og Thomas

3. trinn:

3.trinn har base i 2.etg i egne klasserom. Der spiser de og har noen aktiviteter. Barna blir oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, og de har f.eks. muligheten til å komme med innspill på hvilke aktiviteter de ønsker. Dette kan være aktiviteter som vi kan gjennomføre samme dag, eller aktiviteter som vi setter oss ned og planlegger og gjennomfører på et senere tidspunkt. Vi fokuserer på sosial kompetanse og læring gjennom lek og undring. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen. Vi har derfor jevnlige møter med lærerne for å få informasjon om hva de jobber med på skolen, og hva vi kan støtte elevene i.

3. trinn er delt inn i 2 grupper med 2 assistenter per gruppe;

Høst: Hilde og Trine

Vår: Singh og Nora

 

4. trinn:

4.trinn har også base i 2.etg i egne klasserom. Der spiser de og har noen aktiviteter. Barna blir i stor grad oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, f.eks. når det kommer til aktiviteter. Vi fokuserer på aktiviteter innen barnas interessefelt, samt å gi de muligheten til å prøve nye ting. Målet er varierte aktiviteter, som har en rød tråd med det dem lærer på skolen, men på en forfriskende annerledes måte.

 

En gang i måneden, fra og med etter høstferien, har 4.trinn en egen klubb. Da drar de på egne, spesielle aktiviteter eller turer. Dette er en aktivitet/tur bare for 4.trinnselever, hvor de kan knytte sterkere bånd seg imellom og oppleve og lære noe nytt. Eksempler på slike turer kan være; lekeland, bowling m.m. (Her er det også åpent for at elevene selv kan komme med innspill på hva de vil gjøre på klubb)

4.trinn har følgende assistenter med seg:

Darek, Jeanine, Mimoun og Ousu

Sommerfugl:

Sommerfugl er en base for elever med særskilte behov. Vi fokuserer på mestring og selvstendighetstrening, og har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas behov og forutsetninger.

Assistenter: Sonja, Ali og Even

Aktivitetsskolen/AKS

Baseleder:
Michelle Elen Johansen

Christina Lie Olsen

tlf: 48885221

AKS Rommen har fokus på:

  • Læringsstøtte i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning