Våre baser

1. trinn:
1.trinn har fast base på klasserommene, her spiser vi og har noen av de læringsstøttende aktivitetene. Vi bruker også andre rom på skolen f.eks. gymsalen og biblioteket. På aktivitetsskolen fokuserer vi på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen.

1.trinn er delt inn i 2 grupper, A og B-klassen. Det er 2 assistenter/barne og ungdomsarbeidere som jobber i hver av gruppene

 

2. trinn:
2.trinn har også fast base på egne klasserom, her har vi læringsstøttende aktiviteter og spiser. Barna er delt i to grupper under læringsstøttende aktivitet og mat, men vi har noen fellesaktiviteter, som f.eks turer der vi utforsker og lærer om naturen. Vi fokuserer på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud, og gjennom tett samarbeid med skolen lager vi aktiviteter som speiler det de lærer der.

2. trinn er delt inn i 2 grupper på AKS, med 2 assistenter/barne og ungdomsarbeidere per gruppe

3. trinn:
3.trinn har base i 2.etg i egne klasserom. Der spiser de og har noen aktiviteter. Barna blir oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, og de har f.eks. muligheten til å komme med innspill på hvilke aktiviteter de ønsker. Dette kan være aktiviteter som vi kan gjennomføre samme dag, eller aktiviteter som vi setter oss ned og planlegger og gjennomfører på et senere tidspunkt. Vi fokuserer på sosial kompetanse og læring gjennom lek og undring. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen. Vi har derfor jevnlige møter med lærerne for å få informasjon om hva de jobber med på skolen, og hva vi kan støtte elevene i.

3. trinn er delt inn i 2 grupper med 2 assistenter/barne og ungdomsarbeidere per gruppe;

 

4. trinn:
4.trinn har også base i 2.etg i egne klasserom. Der spiser de og har noen aktiviteter. Barna blir i stor grad oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, f.eks. når det kommer til aktiviteter. Vi fokuserer på aktiviteter innen barnas interessefelt, samt å gi de muligheten til å prøve nye ting. Målet er varierte aktiviteter, som har en rød tråd med det dem lærer på skolen, men på en forfriskende annerledes måte.

En gang i måneden har 4.trinn en egen klubb. Da drar de på egne, spesielle aktiviteter eller turer. Dette er en aktivitet/tur bare for 4.trinnselever, hvor de kan knytte sterkere bånd seg imellom og oppleve og lære noe nytt. Eksempler på slike turer kan være; lekeland, bowling m.m. (Her er det også åpent for at elevene selv kan komme med innspill på hva de vil gjøre på klubb)

4.trinn er satt sammen som en stor gruppe på AKS, og det er 3 assistenter/barne og ungdomsarbeidere som jobber på trinnet.

 

Sommerfugl:
Sommerfugl er en base for elever med særskilte behov. Vi fokuserer på mestring og selvstendighetstrening, og har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas behov og forutsetninger.
Assistenter/barne og ungdomsarbeider: Sonja, Ali og Even

Aktivitetsskolen/AKS

AKS-leder:
Michelle Johansen

 

Baseledere:
Zain Azeem
Patrik Persson

 

Tlf: 48 88 52 21

AKS Rommen har fokus på:

  • Natur, miljø og bærekraftig utviklling
  • Mat og helse
  • Fysisk aktivitet
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Læringsstøtte i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning
  • Sosial kompetanse