Våre baser

1. trinn:

1.trinn har fast base på klasserommene, her spiser vi og har noen av de læringsstøttende aktivitetene. Vi bruker også andre rom på skolen f.eks. gymsalen og biblioteket. På aktivitetsskolen fokuserer vi på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen.

1.trinn er delt inn i 3 grupper; Smørblomst, Løvetann og Rose.

Assistenter: Christina, Singh, Sissel og Sadia.

 

2. - 3. og 4. trinn:

På aktivitetsskolen er 2-4.trinn satt sammen, for så å ha blitt delt inn i 2 grupper. Vi spiser på klasserom og går til basen etter læringsstøttende aktiviteter. Barna blir oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, og de har f.eks. muligheten til å komme med innspill på hvilke aktiviteter de ønsker. Dette kan være aktiviteter som vi kan gjennomføre samme dag, eller aktiviteter som vi setter oss ned og planlegger og gjennomfører på et senere tidspunkt. Vi fokuserer på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen.

Barna på 4.trinn har egen klubb en gang i måneden. Da drar de på egne, spesielle aktiviteter eller turer. Dette er en aktivitet/tur bare for 4.trinnselever, hvor de kan knytte sterkere bånd seg imellom og oppleve og lære noe nytt.

Assistenter

Gruppe 1: Hilde og Mimoun

Gruppe 2: Mahjouba og Darek

Sommerfugl:

Sommerfugl er en base for elever med særskilte behov. Vi fokuserer på mestring og selvstendighetstrening og har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas behov og forutsetninger.

Assistenter: Sonja og Ali

AKS Rommen har fokus på:

  • Læringsstøtte i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city