Våre baser

1. trinn:

1.trinn har fast base på klasserommene, her spiser vi og har noen av de læringsstøttende aktivitetene. Vi bruker også andre rom på skolen f.eks. gymsalen og biblioteket. På aktivitetsskolen fokuserer vi på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen.

1. trinn er delt inn i 2 grupper;

 Assistenter: Nora, Suhaila, Sissel og Mohamed K. 

 2. trinn:

 2.trinn har også fast base på egne klasserom, her har vi læringsstøttende aktiviteter og spiser. Barna er delt i to grupper under læringsstøttende aktivitet og mat, men noen fellesaktiviteter har vi, som f.eks turer der vi utforsker og lærer om naturen. Vi fokuserer på lek, læring og sosialt samspill. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud, og gjennom tett samarbeid med skolen lager vi aktiviteter som speiler det de lærer på skolen.

2. trinn er delt inn i 2 grupper:

Assistenter: Singh, Farzana, Hilde og Sadia  

3. og 4. trinn:

 
På aktivitetsskolen er 3. og 4.trinn sammen. Vi spiser på klasserom og går til basen etter læringsstøttende aktiviteter. Barna blir oppmuntret til selvstendig tenking og medbestemmelse, og de har f.eks. muligheten til å komme med innspill på hvilke aktiviteter de ønsker. Dette kan være aktiviteter som vi kan gjennomføre samme dag, eller aktiviteter som vi setter oss ned og planlegger og gjennomfører på et senere tidspunkt. Vi fokuserer på sosial kompetanse og læring gjennom lek og undring. Vi jobber mot å gi barna et morsomt og variert aktivitetstilbud som speiler det de lærer på skolen. Vi har derfor jevnlige møter med lærerne for å få informasjon om hva de jobber med på skolen, og hva vi kan støtte elevene i.

 Barna på 4.trinn har egen klubb en gang i måneden. Da drar de på egne, spesielle aktiviteter eller turer. Dette er en aktivitet/tur bare for 4.trinnselever, hvor de kan knytte sterkere bånd seg imellom og oppleve og lære noe nytt.

Assistenter: Farzana, Christina, Christian, Mimoun og Mahjouba

 Sommerfugl:

Sommerfugl er en base for elever med særskilte behov. Vi fokuserer på mestring og selvstendighetstrening og har et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas behov og forutsetninger.

Assistenter: Sonja og Ali

Aktivitetsskolen/AKS

Baseleder:

Christina Lie Olsen

tlf: 980 34 958 

AKS Rommen har fokus på:
  • Læringsstøtte i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning