Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende aktiviteter

På Aktivitetsskolen Rommen er vi opptatt av lek og læring. Vi samarbeider tett med skolen for å tilrettelegge for læringsstøtte i aktivitetene vi lager, de læringsstøttende aktivitetene. Aktivitetene våre fokuserer i hovedsak på språk og de grunnleggende ferdighetene og inngår i de fire målområdene som er nedfelt i rammeplanen vår:

· Natur, miljø og bærekraftig utvikling

· Kunst, kultur og kreativitet

· Fysisk aktivitet

· Mat og helse

AKS