Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende aktiviteter

På Aktivitetsskolen Rommen er vi opptatt av lek og læring. Vi samarbeider tett med skolen for å tilrettelegge for læringsstøtte i aktivitetene vi lager, de læringsstøttende aktivitetene. Aktivitetene våre fokuserer i hovedsak på språk og de grunnleggende ferdighetene og inngår i de fire målområdene som er nedfelt i rammeplanen vår:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse
AKS