Læringsstøttende aktiviteter

Læringsstøttende aktiviteter

På Aktivitetsskolen Rommen er vi opptatt av lek og læring. Vi samarbeider tett med skolen for å tilrettelegge for læringsstøtte i aktivitetene vi lager. Aktivitetene våre fokuserer i hovedsak på språk og de grunnleggende ferdighetene og inngår i de fire målområdene som er nedfelt i rammeplanen vår:

·         Natur, miljø og bærekraftig utvikling

·         Kunst, kultur og kreativitet

·         Fysisk aktivitet

·         Mat og helse

 

I månedsbrevene som sendes ut kan du lese mer om hvilke aktiviteter ditt barn har deltatt på, og hvilket læringsfokus vi har hatt. Vi legger også ved noen bilder i disse månedsbrevene, men kun av de elevene der foresatte har gitt beskjed om at vi kan publisere bilder av dem.

AKS