Mat på AKS

Skoleåret 2019/2020:

Meny - Mars - 1. og 2. trinn.pdf
Meny - Mars - 3. og 4. trinn + Sommerfugl.pdf

Meny - Februar - 1. og 2. trinn.pdf
Meny - Februar - 3. og 4. trinn + Sommerfugl.pdf

Meny - Januar - 1. og 2. trinn.pdf
Meny - Januar - 3. og 4. trinn.pdf