Tidsplaner/månedsplaner

Her finner du oversikt over læringsstøttende aktiviteter for de tre basene på AKS :

Læringsstøttende aktiviteter på 1. trinn denne måneden (pdf)

Læringsstøttende aktiviteter på 2. trinn denne måneden (pdf)

Læringsstøttende aktiviteter på 3. - 4. trinn denne måneden (pdf)

 

Planer for AKS i skolens ferieuker:

 Sommerferien - heldagsåpne dager på AKS - juni 2018 (pdf)