Læringsstøttende aktivitetsplaner

Her finner du oversikt over læringsstøttende aktiviteter for de tre basene på AKS :

Læringsstøttende aktiviteter 2018:

Plan for augustferien.pdf