Læringsstøttende aktivitetsplaner

Her finner du oversikt over læringsstøttende aktiviteter for de tre basene på AKS :

Læringsstøttende aktiviteter 2018:

Juleferie plan.docx

Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 50.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 50.doc
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Ukeplan 50.docx

Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 49.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 49.doc
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Ukeplan 49.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 48.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 48.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn ukeplan 48.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 47.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 47.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Ukeplan 47.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 46.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 46.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Ukeplan 46.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Ukeplan 45.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 45.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Ukeplan 45.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Ukeplan 44.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Oktober 2018.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Oktober 2018.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Oktober 2018.docx
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn September 2018.pdf
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn September 2018.pdf
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn September 2018.pdf

 

 

 
Planer for AKS i skolens ferieuker:
Læringsstøttende aktiviteter Høstferien uke 40.pdf