Læringsstøttende aktivitetsplaner

Her finner du oversikt over læringsstøttende aktiviteter for de tre basene på AKS :

Læringsstøttende aktiviteter 2018:
Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn Oktober 2018.docx
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn Oktober 2018.docx
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn Oktober 2018.docx

Læringsstøttende aktiviteter 1.trinn September 2018.pdf
Læringsstøttende aktiviteter 2.trinn September 2018.pdf
Læringsstøttende aktiviteter 3. og 4.trinn September 2018.pdf

 

 

 
Planer for AKS i skolens ferieuker:
Læringsstøttende aktiviteter Høstferien uke 40.pdf