Ukeplaner

Ukeplaner

Her finner du ukeplanen til de ulike trinnene. Trinnene lager månedsbrev der de skriver et sammendrag av hva elevene har gjort på AKS den siste tiden. Disse finner du under "planer og informasjon"-"Infobrev".