Læringstøttende aktiviteterAktivitetene har sammenheng med tema som elevene jobber med på skolen, ved å knytte innholdet opp i et av de fem målområdene for Aktivitetsskolen:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Mat og Helse
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Leksehjelp og fordypning

Eksempler på læringsstøttende aktiviteter:

  • Stafett i gymsalen med matteoppgaver
  • Matlaging hvor vi måler og veier ingredienser
  • Kunst og håndverksprosjekt hvor vi klipper og limer farget ark i geometriske figurer
  • Rebusløp ute med spørsmål om trær og planter i nærmiljøet