Oslo kulturskole

Vårt mål er å gi flest mulig et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Vi ønsker også at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. 

Undervisningen vår foregår over hele byen, og vi tilbyr mange spennende aktiviteter innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Vi samarbeider med andre profesjonelle aktører, grunnskoler, bydeler, institusjoner og det frivillige for å gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud.