Prosjekt lesing og regning

Prosjektet skal bidra til:

                   - Å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter

                  - Å bidra til elevenes faglige utvikling

                   - Å bidra til økt samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen

                   - Å sikre et bredt spekter av aktiviteter i tråd med målområdene i Rammeplanen

                   - Økt kompetanse i Aktivitetsskolen

                   - Økt deltakelse i Aktivitetsskolen