Den Mangfaldige Scenen

For mer informasjon om aktivitetene til DMS kan man besøke www.mangfaldige.no.

Morten Olaussen er utdannet skuespiller og pedagog, og er fast ansatt i Den Mangfaldige Scenen. Han har arbeidet som instruktør for barn og unge siden 2011 og vært initiativtaker til scenetilbudet for barn på AKS Rommen hvor han også har jobbet siden oppstart i 2017.