Tidlig Innsats & Early Years (TIEY)

"TIEY"– Tidlig Innsats Early Years er et helhetlig, systematisk og tilpasset leseprogram som opprinnelig ble utviklet av pedagoger i Australia. Flere grunnskoler i Oslo bruker TIEY som modell.

Hvorfor har Rommen skole valgt å bruke TIEY? Vi mener at elevene får bedre tilpasset opplæring etter hvor de er i utviklingsløpet. Alle får oppmerksomhet og mulighet for læring. Alle får utfordringer. Alle får bruke den tiden de trenger. Elever som trenger det får NY START (individuelt kursprogram) i lesing og regning. 

Veiledet lesing

Presentasjonsfilm - del 1

Presentasjonsfilm - del 2