Fagtekst i Fokus (FaIF)

Alle elever på Rommen skole skal kunne lese alle type tekster med god forståelse. Det er viktig med gode lesestrategier og læringsstrategier for å kunne være en god leser. Vi legger derfor stor vekt på hensiktsmessige strategier for å kunne bli gode lesere.

Vi skal drive tilpasset opplæring, gi veiledning og tilbakemelding i fagene til hver enkelt elev. Derfor er læringsøktene organisert slik at læreren kan veilede i mindre grupper og gi den støtten hver enkelt trenger for å utvikle sitt potensiale.