Flerårig skoleutviklingsprosjekt (SKU)

Formålet med prosjektet er å skape bedring i læringsresultatene ved deltakerskolene, øke andelen elever som fullfører og består videregående skole samt etablere et godt samarbeid mellom skole, hjem og bydel.

Rommen skole har utarbeidet egne standarder for god undervisningspraksis, Rommenstandarden. Vi jobber i inneværende skoleår med utviklingen av en helhetlig leseprogresjonsplan for elevene på 1. til 10 trinn. En lignende plan for matematikk vil være neste mål. Å etablere et godt læringsmiljø for alle elever ved skolen er et overordnet mål for skolen.

Rommen skole:

 

Strategisk plan for Rommen skole inneholder følgende satsinger for 2017:

  • Økt framgang i leseferdigheter
  • Økt framgang i regneferdigheter
  • Økt framgang i skriveferdigheter
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter i AKS sikres
  • Rommen skole preges av et godt og trygt læringsmiljø
Drawing of a city