Bydel Stovner

Bydel Stovner

Bydelens kulturansvarlige programmerer Rommen scene med flotte konserter og forestillinger som passer både for barn, ungdom og voksne. Mange av forestillingene er gratis.

I tillegg har Bydelen og Oslo Musikk og kulturskole tilbud om aktiviteter for barn og unge etter skoletid. Det tilbys både aktiviteter innen dans og musikk. Unge filmere og Takwondo er noe av det som tilbys gjennom frivillige.

Rommen har en egen arrangør gruppe for ungdom.

 For nærmere informasjon kontakt Linda Stoller eller se https://www.stovnerungdom.no/

Har barnet ditt lyst å drive med en aktivitet på fritiden?

I Stovner bydel har vi ca. 30 idrettslag som tilbyr over 25 forskjellige idrettsaktiviteter. I tillegg finnes det både korps, kor, teater og mange andre aktiviteter som barn og unge kan drive med.

Det kan ofte være vanskelig å finne ut hvordan man skal komme i gang med en aktivitet; hvem man skal kontakte, hvor aktiviteten drives eller hvor mye det koster. Bydel Stovner tilbyr nå, i samarbeid med Oslo idrettskrets, hjelp til dette gjennom ordningen «aktivitetsguide»!

En «aktivitetsguide» er en person som kan hjelpe deg med å få svar på de spørsmålene du lurer på, sette deg i kontakt med riktige personer, vise deg hvor aktiviteten drives, hva slags utstyr man må ha, og andre ting.

Ønsker du hjelp av en aktivitetsguide, ta kontakt med en av de ansatte på skolen, så hjelper de deg med å søke. Tilbudet er helt gratis!

Brosjyre – aktivitetsguide