Bydel Stovner

Bydel Stovner

Bydelens kulturansvarlige programmerer Rommen scene med flotte konserter og forestillinger som passer både for barn, ungdom og voksne. Mange av forestillingene er gratis.

I tillegg har Bydelen og Oslo Musikk og kulturskole tilbud om aktiviteter for barn og unge etter skoletid. Det tilbys både aktiviteter innen dans og musikk. Unge filmere og Takwondo er noe av det som tilbys gjennom frivillige.

Rommen har en egen arrangør gruppe for ungdom.

 For nærmere informasjon kontakt Linda Stoller eller se http://www.stovnerungdom.no/