Mottak på Rommen skole

I mottak får elevene intensiv innføring i norsk språk og kultur. Det legges stor vekt på dagligdags tale. Målet er å gjøre elevene såpass gode i norsk at de er i stand til å kunne fungere i en ordinær klasse, på sitt alderstrinn. Når elevene har tilbrakt inntil 10 måneder i mottak blir de overført til bostedsskolen.

 Lærerne på mottak underviser ut ifra Utdanningsetatens veileder for opplæring av nyankomne minoritetsspråklige elever "Vel møtt!". Undervisningen forøvrig baseres på tydelig klasseledelse, variasjon, aktiv elevdeltagelse og individuell elevtilpasning i læringsprosessen. Vi legger også stor vekt på muntlige ferdigheter og øver dette aktivt gjennom drama, sang, rim og regler.

Om mottak

  • Mottak er et frivillig ti måneders tilbud fra Utdanningsetaten for nyankomne barn i Norge
  • Rommen skole har tre mottaksklasser med tre mottakslærere
  • Hvert mottak har 12 elever
  • Elevenes alder er fra 8 – 12 år
  • De kommer fra alle verdensdeler