Rådgiver informerer

Rådgivers funksjon er å gi råd/veiledning og oppdatert informasjon om utdanning, yrker og yrkesvalg. 

Kurs i utdanningsprogram

Elevene på 10. trinn fortsetter til høsten hospitering på en videregående skole 1- 2 dager i et selvvalgt utdanningsprogram, på lik linje med det de gjorde sist vinter/ vår. De oppfordres til å tenke nytt og sette som sitt 1. ønske noe de ikke valgte forrige gang.

Elevene gjør som sist og søker via https://oslo.skoleogarbeidsliv.no/.

Brukernavn og passord har rådgiver, hvis dere ikke husker det selv. Innsøkingen foretar vi gruppevis med kontaktlærer og rådgiver.

Rådgivning:
Opplæringsloven §22-2 sier: Den enkelte elev har rett til å få rådgivning om utdannings- og yrkesvalg.

Her på Rommen skole skjer det via rådgiver og noe fra faget Utdanningsvalg som elevene har fått kunnskaper om samt arbeidsuke, messer, åpne dager og smakebitkurs på videregående skole.

Innen 1. mars har elevene gjennom utprøving av egne interesser og anlegg samt praktiske arbeidsoppgaver dannet seg et klart valg med hensyn til selve innsøkingen for neste skoleår.

 

Noen nyttige adresser:

 Se for øvrig skrivet: Inforskriv til de foresatte for 10. klasseelevene ved Rommen skole der all mulig informasjon, tidspunkter og frister blir beskrevet fra august til skolestart neste år.

Morsmålseksamen

Elevene kan ta morsmålseksamen (spør rådgiver hvilke) som privatist, skriftlig og muntlig, når som helst, både som ungdomsskoleelever og på videregående.

Selve påmeldingen gjør dere på www.privatistweb.no

Fristen for påmelding er: 15. SEPTEMBER (HØST) OG 1. FEBRUAR (VÅR).

Melding om når og hvor eksamen finner sted kommer til den adressen du oppgir. Det er 3 forskjellige nivåer på eksamen, der nivå 1 er det enkleste. Betaling gjør du samtidig med påmeldingen.

Rådgiver

Rådgivers oppgaver

 • gi råd/ veiledning og oppdatert informasjon om utdanning, yrker og yrkesvalg

 • informere om web-baserte muligheter og i bruk av veiledningsverktøy

 • utarbeide skolens plan for utdannings- og yrkesveiledning

 • formidle informasjon om studier og utdanningsveier til elever og foresatte

 • være oppdatert i forhold til inntaksforskrifter, søknadsfrister, inntaksvilkår

 • sikre at elever søker på rett skole/utdanningsprogram og få veiledning om jobbsøknad

 • sikre at elever søker på rett skole/utdanningsprogram og få veiledning om jobbsøknad

 • bidra til at elever får tilbud om karrieresamtaler
 • følge opp elever som faller ut fra vgs  og finner ut at karriereplanen kolliderer med tilbudt plass

 • hjelpe, informere elevene i spørsmål om lån, stipend osv

 • avholde møter  hvis elever vil avbryte skolegangen, jfr  oppfølgingstjenesten

 • delta på u- trinnets foreldremøter og gjennomføre foreldresamtaler etter behov