Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver skal ha fokus på utfordringer elever med minoritetsbakgrunn kan oppleve og i tillegg ha spesielt fokus på elever med bakgrunn fra land der tvangsekteskap og kjønnslemlestelse forekommer. De skal gi faglig råd og veiledning til kollegaer på skolen.

De skal også gi individuell veiledning til enkeltelever knyttet til personlige og psykososiale vansker og systematisk bidra til forebyggingsarbeid gjennom informasjonsspredning, relasjonsbygging og utvikling og forankring av rutiner.

Rommen skole har prioritert fokus på følgende områder:

 • Ungdomsgrupper:
  • Identitet og roller
  • Tokulturell ungdom:
  • Identitetstyper
  • Sosialiseringsprosessen
  • Kjønn, likhet og autonomi
  • Individuell veiledning
  • Skole-hjem samarbeid
  • Foreldregruppe
  • Undervisning i basistimer

  • Veiledning av ansatte

Minoritetsrådgiver

Helene Blaschek

Telefon 23 46 53 28