MOT-skole

MOT logo

Målet er at vi blant annet gjennom å benytte oss av dette programmet utvikler robust ungdom som inkluderer alle, noe vi tror er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere skolesamfunn.

Å styrke robustheten hos ungdom har nemlig en dobbelteffekt:

  • Det virker på individet – den enkelte blir mer motstandsdyktig og tar ansvar for seg selv.
  • Det virker på gruppen – ved å bli mer robust kan en i større grad ta vare på andre og skape trygge kulturer der alle er inkludert.

Gjennom dette arbeidet ønsker vi å motvirke psykiske vansker gjennom å utvikle ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse. Vi vil utvikle et inkluderende skolemiljø som motvirker ensomhet, skaper ungdom med positive holdninger som motvirker rusmisbruk og ansvars- og verdibevisste ungdommer som motvirker hyppig mobbing.

MOT bygger på tre verdier

  • MOT til å leve: Være seg selv, lede seg selv, ha passion, akseptere ikke alltid å være bra.
  • MOT til å bry seg: skape godfølelsen hos andre, vise respekt, vise kjærlighet, vise omsorg for de som er utenfor.
  • MOT til å si nei: prioritere, stå for egne verdier, våge å si ifra, praktisere tøff kjærlighet.

Programmet består av til sammen 12 økter på mellom 120 og 150 minutter som gjennomføres av skolens egne MOT-coacher i løpet av 8.–10. klasse.

MOT logo