Unge og rus

Et av Rommen skoles mange satsningsområder er temaet Unge & Rus. Dette temaet er obligatorisk for alle elevene på 8. trinn og er organisert som et omfattende prosjekt over flere dager. Lærerne er i forkant kurset om dette, elevene samarbeider tett med naboskolene under ledelse av Stovner bydel, og noen elever blir plukket ut som gruppeledere for de øvrige.

Hovedmålene med Unge & Rus er:

  • utvikle elevenes kunnskaper om alkohol
  • styrke elevenes kompetanse i å velge sunn livsstil
  • utsette alkoholdebuten
  • redusere eksperimentering med alkohol