Om hjem–skole samarbeid

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider

Godt skole-hjem samarbeid på Rommen skole

Foresatte – viktig ressurs for skole. Skolen og de foresatte har det samme målet – det å gi elevene en god og trygg oppvekst. Foreldrene betyr mye for elevenes læringsutbytte, og de er også en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø.

Samarbeidet er like viktig enten eleven er 6 eller 18 år. Samarbeid og involvering skaper større grad av forpliktelse både hos foresatte og skole, og gir et godt grunnlag for læring hos elevene.

En forutsetning for et godt samarbeid mellom skole og hjem er god kommunikasjon, kjennetegnet av gjensidig åpenhet, dialog og informasjonsutveksling.

  • Informasjon til foresatte ligger på hjemmesida

  • Foresatte mottar jevnlig informasjon på skole-SMS

  • Foresatte må delta på foreldremøter, i utviklingssamtaler og engasjere seg i FAU-arbeid.

  • Skolen oversetter viktig informasjon til ulike språk og bruker tolk ved behov.