Skolebytte

En elev kan søke om skolebytte til annen skole.
Dersom du ønsker å bytte til Rommen skole må du sende en skriftlig søknad til skolen.
Øvrig informasjon om skolebytte kan leses på Oslo kommunes nettsider