Skolebytte

Dersom du ønsker å bytte til Rommen skole må du sende en skriftlig søknad til skolen.

Øvrig informasjon om skolebytte kan leses på Oslo kommunes nettsider