"Det er mitt valg"...

Trener barn i:

  • å ta ansvar
  • å kommunisere
  • å øke selvtilliten
  • å ta beslutninger
  • å sette seg mål

 

Hjemmesiden til  "Det er mitt valg"

Rommen skole:

 

Strategisk plan for Rommen skole inneholder følgende satsinger for 2018:

  • Økt framgang i leseferdigheter
  • Økt framgang i regneferdigheter
  • Økt framgang i skriveferdigheter
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter i AKS sikres
  • Rommen skole preges av et godt og trygt læringsmiljø
Drawing of a city