Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet er et systematisk program for økt aktivitet i friminuttene. Her er det elever fra 4.trinn, 6. & 7. trinn som velges til trivselsledere. Trivselslederne har ansvaret for å lede ulike aktiviteter med andre elever i skolegården. Aktivitetene blir valgt ut og endret ca. hver 14. dag.

Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt trivsel.

 

Les mer om Trivselsprogrammet her: http://www.trivselsleder.no

Her finner du en artikkel om innføring av Trivselsprogrammet blant personalet på Rommen skole.

Les mer om trivselslederprogrammet på Rommen skole hos Groruddalen.no

Rommen skole:

 

Strategisk plan for Rommen skole inneholder følgende satsinger for 2018:

  • Økt framgang i leseferdigheter
  • Økt framgang i regneferdigheter
  • Økt framgang i skriveferdigheter
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter i AKS sikres
  • Rommen skole preges av et godt og trygt læringsmiljø
Drawing of a city