Unge og rus

Et av Rommen skoles mange satsningsområder er temaet Unge & Rus. Dette temaet er obligatorisk for alle elevene på 8. trinn og er organisert som et omfattende prosjekt over flere dager. Lærerne er i forkant kurset om dette, elevene samarbeider tett med naboskolene under ledelse av Stovner bydel, og noen elever blir plukket ut som gruppeledere for de øvrige.


Hovedmålene med Unge & Rus er:

  • utvikle elevenes kunnskaper om alkohol
  • styrke elevenes kompetanse i å velge sunn livsstil
  • utsette alkoholdebuten
  • redusere eksperimentering med alkohol.

For øvrig informasjon, se: Unge & rus

 

Rommen skole:

 

Strategisk plan for Rommen skole inneholder følgende satsinger for 2018:

  • Økt framgang i leseferdigheter
  • Økt framgang i regneferdigheter
  • Økt framgang i skriveferdigheter
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter i AKS sikres
  • Rommen skole preges av et godt og trygt læringsmiljø
Drawing of a city