Skole-hjem samarbeid

skole-hjem logo

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og trivsel, og Dialog og samarbeid. Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva kan skolen forvente av deg som foresatt?

Både foresatte, rektorer og fagfolk har bidratt til innholdet, for at det skal være relevant, forståelig og mulig å etterleve.

Retningslinjer for hele Osloskolen

Retningslinjene er overordnede og vil gjelde for alle elever og foresatte i Osloskolen, fra 1. trinn på barneskolen til og med videregående skole.

Oslostandarden er utarbeidet på oppdrag fra byrådet (Bystyremelding nr. 1/2013) og inngår i byrådets strategi for sosial mobilitet. Standarden oversettes til ulike språk og distribueres elektronisk til alle foresatte i Osloskolen.

Les den nye Oslostandarden for skole-hjem samarbeid

Oversettelser:

  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - arabisk
  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - engelsk
  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - somalisk
  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - tamil
  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - tyrkisk
  • Oslostandard - skole-hjem samarbeid - urdu