Aketime bygger klassemiljø

Aketime bygger klassemiljø

Vi minner hverandre på at det å være positiv er bra for fellesskapet og kan være til hjelp i vanskelige situasjoner. Språket er viktig, vi banner ikke, men øver oss på å rose hverandre og gi hverandre komplimenter. Gjennom klassesamtale får alle sagt sitt, og vi vil gjøre hverandre gode!  Vi må også passe på å ha det gøy sammen, og i dag var 6A ute en time hvor vi akte. Vi lo, inkluderte alle, og viste i praksis hva vi har lært om bygging av et godt sosialt miljø.