Informasjon fra miljøteamet til elever og foresatte

Rommen skole - Fasade nord

Vi er å få tak i på telefon fra kl 08:00–16:00 mandag til fredag. Har du behov for å snakke med oss utover disse tidspunktene, kan du prøve å ringe eller sende mail uansett. 

Vi bryr oss om dere og vil gjerne høre fra dere!

🙂 

Ungdomsskolen 8.–10. klasse:

Torgeir: 90 97 11 41 | torgeir.kirkeboen@ude.oslo.kommune.no

Torkild: 90 97 38 41 | torkil3006@osloskolen.no

Nikoline: 94 01 82 24 | idkra012@osloskolen.no

 

Barneskolen 5.–7. klasse:

Elisabeth: 48 95 17 24 | elwea002@osloskolen.no

Julie: 90 97 13 53 | julea011@osloskolen.no

 

Barneskolen 1.–4. klasse:

Tone: 90 98 67 58 | tone.kielbasa@ude.oslo.kommune.no

Sine: 48 95 12 68 | sitoa024@osloskolen.no

 

Ellers er det andre du alltid kan snakke med. Barn og ungdom kan ringe følgende telefonnumre.

Mental Helse Ungdom: 116 123

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Kors på halsen (Røde Kors): 800 33 321

Barnevernvakten i Oslo: 22 70 55 80

 

Hilsen miljøteamet, Rommen skole