Mitt ønske for 17 mai av 2C

17 MAI

De ble etterhvert opptatte av hvordan vi kunne markere dagen når vi ikke kunne være sammen i grupper.
Dermed fikk elevene oppgaven  å skrive om hvordan de kunne ønske at 17 mai feiringen skulle være om de fikk bestemme selv.
Elevene tegnet seg selv i 17.mai tog og de laget tekster hvor de fortalte om sine ønsker for dagen. 

17 MAI
17 MAI