Nå arrangeres Trivselsundersøkelsen på 1.–4. trinn

Barn som løper i skolegård

Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen gir skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 19. oktober–15. desember 2021. Les mer om undersøkelsen, og se en oversikt over spørsmålene, på Oslo kommunes nettsider.

Ta kontakt med skolen, eller send e-post til undervisningsinspektør, hvis du har spørsmål. 

Informasjon til foresatte om trivselsundersøkelsen