Sommerferie!

Barn som løper i gresset.

AKS holder åpent ut juni.
Se egen plan for AKS for på skolens hjemmeside.

Første skoledag etter ferien er mandag 20. august.