Velkommen til skolestart

Barn som løper i skolegård

Nye lever på 2. – 10. trinn møter kl. 08.15 ved kontoret.

Elevene på 2. – 10. trinn møter kl. 08.30.

Skolestarterne møter kl. 12.00 i skolegården.