Om AKS på Rommen

Rektor er administrativ og faglig leder for Aktivitetsskolen og har ansvaret for at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som  bygger opp under læringsmålene på skolen. Den skal preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel.

Les mer om AKS på Oslo kommunes nettsider

 

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

• Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling

• Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen

• Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

• Å ha en sterk forankring i skolens ledelse

• Å gi et kvalitativt godt leksetilbud