Strategisk plan

Strategisk plan for Rommen skole

Tiltaks- og aktivitetsplan

Rommen skole:

 

Strategisk plan for Rommen skole inneholder følgende satsinger for 2018:

  • Økt framgang i leseferdigheter
  • Økt framgang i regneferdigheter
  • Økt framgang i skriveferdigheter
  • Kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter i AKS sikres
  • Rommen skole preges av et godt og trygt læringsmiljø