Driftsstyret

Driftstyret er skolens øverste organ og rektors nærmeste overordnede.

Driftstyret på hver enkelt skole består av to foreldrerepresentanter, to representanter fra de ansatte, to representanter fra elever på ungdomstrinnet og tre eksterne representanter. I tillegg kommer vararepresentanter i sammen antall.

Representantene er oppnevnt for to år av Byrådet.

Rektor fungerer som driftstyrets sekretær og sakforbereder.

Ordningen ble innført som en forsøksordning etter et bystyrevedtakfra og med skoleåret 1998/99.

Saker til driftstyret kan meldes via mail

Standardreglement for driftsstyrene i Osloskolen

Årshjul for DS

Driftsstyret ved Rommen skole skoleåret 2018/19

 • Rep. foresatte og leder av DS:
  Anjam Latif Shuja

 • Rep. foresatte : Manijah Mohammadi

 • Politisk valgt rep: Karen Oldervik Golmen

 • Politisk valgt rep: Tor Eigil Axelsen

 • Politisk valgt rep: Thor Henriksen

 • Politisk valgt rep. (vara): Tore Ludt

 • Politisk valgt rep. (vara): Eva Marit Semmerud

 • Politisk valgt rep. (vara): : Per Opsahl

 • Rep. ansatte: Tanja Krosby Aalmo

 • Rep. ansatte: Savas Sezgin

 • Rep. elever: Miruna Aioanei

 • Rep. elever (vara): Luxika Krisnapilai

 • Rektor: Hanne Christine Arveng