Læringsstøttende aktiviteter

Vi samarbeider tett med skolen for å tilrettelegge for læringsstøtte i aktivitetene vi lager. Aktivitetene våre fokuserer i hovedsak på språk og de grunnleggende ferdighetene og inngår i de fire målområdene som er nedfelt i rammeplanen vår:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

I månedsbrevene som sendes ut kan du lese mer om hvilke aktiviteter ditt barn har deltatt på, og hvilket læringsfokus vi har hatt. Vi legger også ved noen bilder i disse månedsbrevene, men kun av de elevene der foresatte har gitt beskjed om at vi kan publisere bilder av dem.

AKS