Kontakt AKS

AKS Rommen har fokus på:

    

  • Læringsstøtte i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning
  • Natur, teknikk og miljø
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city