Leseutviking

 

                           "Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen" – Joseph Addison

Leseprogresjonsplan:

Planen skal gi kvalitet i leseopplæringen og ivareta elevenes leseprogresjon. Den skal bidra til at lærere i alle fag og på alle trinn arbeider enhetlig og systematisk med leseopplæringen.

Planen skal bidra til at leseforståelsen utvikles gjennom leseundervisningen og at elevene utvikler selvstendig bruk av hensiktsmessige lesestrategier og lesemåter.

Planen består av følgende delområder: Systematisk arbeid med ord og begreper, læringsstrategier, lesestrategier, leseinteresse, målretting og lesemåter. Delområdene implementeres og tas i bruk når områdene er utarbeidet.

Leseprogresjonsplan

Rommen skole

  • Jobber systematisk for å styrke elevenes lesekompetanse og øke elevenes mengdelesing
  • Jobber systematisk for å styrke elevenes regneferdigheter, forståelse og bruk av fagbegreper i matematikk
  • Jobber systematisk for å øke skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • Jobber systematisk for at elevene på 1.-4.trinn opplever en helhetlig skoledag med god sammenheng skole-AKS

 

På Rommen skole

  •  har alle ansatte fokus på tilpasset opplæring
  •  legger vi til rette for elevmedvirkning og elevaktiviteter som skaper engasjement og trivsel