Ordensregler

Skolen Miljøregler

Miljøregler for Rommen skole

 

Orden

 • Jeg møter presis til timene og deltar aktivt i undervisningen.
 • Jeg har med bøker og skolemateriell til timene. Lekser er gjort.
 • Jeg bruker elevinngangene nar jeg skal ut og inn.
 • Jeg setter sko og henger ytterklær i elevskapene. Jeg bruker innesko. Jeg bruker ikke caps, hatt, lue eller hette inne.
 • Jeg rydder etter meg. Jeg kaster søppel i søppelbøttene.
 • Jeg tar godt vare på skolen var. Jeg holder orden på eget – og på skolens utstyr.

 

Oppførsel

 • Jeg er hyggelig og respekterer andre – både voksne og elever. Jeg bidrar til et trygt og godt skolemiljø.
 • Jeg bruker ikke stygge ord og nedsettende språk, verken på norsk eller andre språk. Jeg skriver ikke nedsettende eller krenkende om andre på digitale medier.
 • Skolen skal være mobbefri og voldsfri.
 • Lekeslåssing er forbudt.
 • Jeg føIger beskjeder fra skolens ansatte. Har jeg en annen mening, tar jeg dette opp på en rolig måte.
 • Jeg går rolig og bruker lav stemme i skolebygget.
 • Jeg tar hensyn når jeg leker/spiller med ball.
 • Jeg kaster snøball bare på blink.
 • Jeg viser nettvett og føIger skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr.
 • Mobil skal være avslått og ikke synlig eller i bruk inne i skolebygget.
 • Elevene på 1.–7. trinn er ute i friminuttene.
 • Elevene på 8.–10. trinn kan være ute eller i Forum i friminuttene.
 • Rommen cafe kan brukes av elever pa 8.–10. trinn og 7. trinn hver fredag fra påske og ut skoleåret. Mat må kjøpes og spises i friminuttet og skal ikke bringes inn i klasserommet.
 • Sykling til skolen er tillatt for elever fra 5. til 10. trinn, som har sykkelsertifikat.
 • Brus, godteri, tyggegummi eller snacks etc. er kun tillatt etter avtale med lærerne.

 

Konsekvenser ved brudd på miljøreglene

 • Ved gjentatte brudd på reglene kontaktes hjemmet via SMS/telefonsamtaler.
 • Hvis reglene fortsatt blir brutt, blir foresatte innkalt til samtale for drøfting av ulike tiltak. Foresatte kan bli bedt om å være med eleven i skoletiden i en periode.
 • Mobbing/plaging eller bruk av vold er strengt forbudt i skoletiden og på skoleveien. Dersom dette skjer, vil skolen kontakte elevenes foresatte straks.
 • Ved alvorlige brudd pa miljøreglene, for eksempel bruk av grov vold, kan eleven midlertidig eller permanent få opplæring i en annen gruppe eller klasse eller på et alternativt opplæringssted. Elever kan bli bortvist fra skolen for enkelttimer, resten av dagen eller inntil tre dager.
 • Ved brudd på regel om bruk av mobiltelefon kan denne midlertidig inndras av skolens personell.
 • Ved alvorlig brudd på reglene kan rektor bortvise elev for en undervisningsøkt, resten av dagen eller opptil tre skoledager.

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.