Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Kontakt oss:

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesøster uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

  • 1. klasse: Skolestartsamtale med skolelege
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling, med gruppeundervisning. Tema: mat og aktivitet.
  • 5. klasse: Tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Pubertetsundervisning i grupper.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (2 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen)
  • 8. klasse: Vekt- og høydemåling. Helsesamtale - alle blir innkalt til enkeltsamtaler.
  • 9. klasse: Tilbud om BCG ( tuberkulose) vaksinering
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, samt tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • Mottaksklasse: Mottaksamtaler og oppfølging