Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Kontakt oss:

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesøster uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

  • 1. klasse: Skolestartsamtale med skolelege
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling, med gruppeundervisning. Tema: mat og aktivitet.
  • 5. klasse: Tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Pubertetsundervisning i grupper.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (2 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen)
  • 8. klasse: Vekt- og høydemåling. Helsesamtale - alle blir innkalt til enkeltsamtaler.
  • 9. klasse: Tilbud om BCG ( tuberkulose) vaksinering
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, samt tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • Mottaksklasse: Mottaksamtaler og oppfølging

Legevakt

Nasjonalt legevaktsnummer

Tlf. 116117

Vaksinasjonskort

På helsenorge finner du oversikt over vaksinene som du har fått.

Trenger du papirutskrift av vaksinasjonskortet, for eksempel for utenlandsopphold/studier, kan dette bestilles og skrives ut fra samme side.

 

 

Helsesykepleier:

Helsesykepleier, 1-7.Trinn
Ann Kristin Kraft

Tlf: 48200376
ann-kristin.kraft@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Mandag-torsdag, fredag etter avtale


Helsesykepleier, 8-10.Trinn
Lise Janne Wang
Tlf: 47786160
lise.janne.wang@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Tirsdag og onsdag

Helsesykepleier, Mottak
Siv Arthur

Tlf: 90625284
Siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Torsdager ulik uke

Helsesykepleier, 1-2. Trinn
Mikael Løvbrøtte
Tlf: 47794088
mikael.lovbrotte@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Onsdager og annen hver torsdag lik uke og fredag ulik uke

Skolehelsetjenesten har også skolepsykolog, kan kontaktes gjennom helsesykepleier.

Tannhelsetjenesten

Tannklinikken på Haugenstua

Garver Ytterborgsvei 98, 0977 Oslo (samme bygg som REMA 1000 – i 2. etg.)
Telefon: 23 46 63 70 

Informasjon til foresatte

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.