Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Kontakt oss:

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesøster uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

  • 1. klasse: Skolestartsamtale med skolelege
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling, med gruppeundervisning. Tema: mat og aktivitet.
  • 5. klasse: Tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Pubertetsundervisning i grupper.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (2 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen)
  • 8. klasse: Vekt- og høydemåling. Helsesamtale - alle blir innkalt til enkeltsamtaler.
  • 9. klasse: Tilbud om BCG ( tuberkulose) vaksinering
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, samt tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • Mottaksklasse: Mottaksamtaler og oppfølging

Legevakt

Nasjonalt legevaktsnummer

Tlf. 116117

Vaksinasjonskort

På helsenorge finner du oversikt over vaksinene som du har fått.

Trenger du papirutskrift av vaksinasjonskortet, for eksempel for utenlandsopphold/studier, kan dette bestilles og skrives ut fra samme side.

 

 

Helsesøster:

Wenke Ramsberg
Tlf: 902 82 893
Wenke.ramsberg@bsr.oslo.kommune.no
Ansvar for 8.–10. trinn
Tirsdag og onsdag fra 08.00–15.30

Siv Arthur
Tlf: 90625284
Siv.arthur@oslo.kommune.no
Ansvar for mottaksklassen
Onsdager før uke 40, annenhver torsdag fra uke 40, .
Har permisjon uke 35 og 37.

Skolelege og skolepsykolog

Skolelege er Knut Dissen
Annenhver torsdag (ulik uke).
Ved behov for skolelegen, kontakt helsesøster.


Psykolog Anne T. Svendsen
Tilstede onsdager – halv dag
Ved behov for skolelegen, kontakt helsesøster.

Skolepsykologen Tuva Haarklou
Hun er tilstede:
Onsdag 31.10 kl 13:30-15:30
Onsdag 07.11 kl 08:15-11:30
Onsdag 21.11 kl 08:15-11:30
Onsdag 12.12 kl 12:00-15:30

Tannhelsetjenesten

Tannklinikken på Haugenstua

Garver Ytterborgsvei 98, 0977 Oslo (samme bygg som REMA 1000 – i 2. etg.)
Telefon: 23 46 63 70 

Informasjon til foresatte

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.