Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut, psykolog og ergoterapeut. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Kontakt oss:

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Grunnskolen

  • 1. klasse: Skolestartsamtale med skolelege
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling, med gruppeundervisning. Tema: mat og aktivitet.
  • 5. klasse: Tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Pubertetsundervisning i grupper.
  • 7. klasse: Tilbud om vaksiner (2 doser) mot livmorhalskreft for jenter (HPV-vaksinen)
  • 8. klasse: Tilbud om helsesamtale med vekt og høydemåling - alle blir innkalt til enkeltsamtaler. Følgende skjema gjennomgås under samtalen: Helseskjema for 8.trinn
  • 9.klasse: Klassevis undervisning i opplegget "Alle har en psykisk helse"
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio, samt tilbud om samtale vedr. kvinnelig kjønnslemlestelse til jenter fra utsatte områder.
  • Mottaksklasse: Mottaksamtaler og oppfølging

Legevakt

Nasjonalt legevaktsnummer

Tlf. 116117

Vaksinasjonskort

På helsenorge finner du oversikt over vaksinene som du har fått.

Trenger du papirutskrift av vaksinasjonskortet, for eksempel for utenlandsopphold/studier, kan dette bestilles og skrives ut fra samme side.

 

 

Helsesykepleier:

Helsesykepleier, 1-7.Trinn
Ann Kristin Kraft

Tlf: 48200376
ann-kristin.kraft@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Mandag-torsdag, fredag etter avtale


Helsesykepleier, 8-10.Trinn
Lise Janne Wang
Tlf: 47786160
lise.janne.wang@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Mandag og tirsdager, fredager etter avtale

Helsesykepleier, Mottak
Siv Arthur

Tlf: 90625284
Siv.arthur@bsr.oslo.kommune.no
Tilstede: Torsdager ulik uke


Skolehelsetjenesten har også skolepsykolog og fysioterapeut, som kan kontaktes gjennom helsesykepleier.

Tannhelsetjenesten

Tannklinikken på Haugenstua

Garver Ytterborgsvei 98, 0977 Oslo (samme bygg som REMA 1000 – i 2. etg.)
Telefon: 23 46 63 70 

Informasjon til foresatte

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Innkalling

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.