Administrasjon

Kontorleder
Sadia Iftikhar
Tlf: 90820064

Konsulent
Halima Aghattas

Vikarinnkaller 
Urwah Younas Malik
Tlf: 48896591

Aktivitetsskolen/AKS

Baseleder:
Michelle Elén Ursin Johansen
Amalie Marstrander Nedregaard
Tlf: 48885221

Ansatte