Matematikk-engasjement i skolegården.

Matematikk-engasjement i skolegården

Vi har jobbet med tall – mengde på ulike nivåer. Kastet, hoppet eller løpt lengder, også på tid. I læringen bygges det relasjoner mellom elevene på tross av faglig nivå. Vi legger vekt på utfordring og mestring. Barna anser dette som lek og det kan med hell brukes på andre arenaer som hjemme, eller på ferie i sommer. F.eks. på vei til butikken, på gressplenen, idrettsbaner, i vannet etc. Tall – mengde kan lekes inn overalt. De fleste barn liker å løpe og gjør gjerne det på tid. Telle meter ved å gå og gjerne bruke telleregler. Lykke til! 

Matematikk-engasjement i skolegården