Elevrådet

Elevråd1

Alle skoler skal ha elevråd og skolen skal sørge for at det blir opprettet et elevråd ved skolen. Elevrådet skal arbeide med skolemiljøet. Elevene har rett til å være med å bestemme og skal kjenne til skolens regler og rutiner.

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyd med på skolen, kan de ta saken opp i elevrådet.

Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret.

Elevene kan ta opp saker de mener er viktige for trivselen ved skolen. Slike saker kan være:

  • å være med på å bestemme regler på skolen.
  • å si fra om fysiske arbeidsforhold for elevene, f.eks. inneklima på skolen.
  • å utale seg om undervisningen ved skolen.

Kapittel 9a  i opplæringsloven kan kalles elevenes "arbeidsmiljølov" og i opplæringslovens § 11-2 finner man reglene for elevrådsarbeidet.

Udanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø (PDF) presenterer elevenes rettigheter rundt dette.

Elevrådene ved Rommen skole

Representater på 1. - 4. trinn:
(representant & vararepresentant)

1A - Taranja Mathyvathanan & Ishak Arab 

1B - Zeineb Kazal Kura Alakili & Jafer Abbas Ali
1C - Sorosh Sarvari og Victoria Lena Sykula Sorosh Sarvari og Victoria Lena Sykula

2A - Noah Iqbal & Suweida Abdullahi Rayfe

2B - Celina Shuja & Pyam Bari Khan

3A - Trym Johansen Sandbæk & Rim Najid Echerk

3B - Yousef Zoubair & Maryam Ellahi

3C - Sajeent Sangopragash & Alexandra Alizada

4A - Saleh Nori & Arez Ahmed

4B - Elias Noori & Adam Chatti

Representater på 5. - 7. trinn:
(representant & vararepresentant)

5A - Ayaan & Salma

5B - Suheib & Ismail

5C - Elakyan & Ayaan

6A - Muamel & Angel

6B - Elena & Sofian

7A - Sahil & Ramish

7B - Nida & Lang

7C - Iman & Gøkhan

 

Representater på 8. - 10. trinn:

(representant & vararepresentant)

8A - Mikael & Zariya

8B - Tayyab & Lojain

8C - Nawaal & Hussain

9A - Luxika & Shahzaib

9B - Aleena (Nestleder) & Irtiqa

10A - Miruna & Armaan

10B - Favour & Aeysha 

10C - Vennela & Rebend (Leder)