Elevrådet

Elevråd1

Alle skoler skal ha elevråd og skolen skal sørge for at det blir opprettet et elevråd ved skolen. Elevrådet skal arbeide med skolemiljøet. Elevene har rett til å være med å bestemme og skal kjenne til skolens regler og rutiner.

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyd med på skolen, kan de ta saken opp i elevrådet.

Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret.

Elevene kan ta opp saker de mener er viktige for trivselen ved skolen. Slike saker kan være:

  • å være med på å bestemme regler på skolen.
  • å si fra om fysiske arbeidsforhold for elevene, f.eks. inneklima på skolen.
  • å utale seg om undervisningen ved skolen.

Kapittel 9a  i opplæringsloven kan kalles elevenes "arbeidsmiljølov" og i opplæringslovens § 11-2 finner man reglene for elevrådsarbeidet.

Udanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø (PDF) presenterer elevenes rettigheter rundt dette.

Elevrådene ved Rommen skole

Representater på 1. - 4. trinn:
(representant & vararepresentant)

1A - Arun & Maria

1B - Hiba & Ayaan

2A - Hassan & Trym

2B - Goodness & Ferhat

2C - Maria & Ayaan

3A - Hannan & Kadar

3B - Aryan & Zahra

3C - Omid & Martine

4A - Stian & Dhivviya

4B - Yuvet & Waleed

4C - Nasteha & Loran

Drawing of a city

Representater på 5. - 7. trinn:
(representant & vararepresentant)

5A - Jesina & Ayanle

5B - Mujtaba & Elena

5C - Thea & Amel

6A - Bahar & Sean

6B - Nida & Lang

6C - Mata & Gøkhan

7A - Saja & Hayya

7B - Denacson & Ahmed

7C - Lojain & Thurga

 

Drawing of a city

Representater på 8. - 10. trinn:

(representant & vararepresentant)

8A - Shahzaib & Khadizjat

8B - Tarek & Luxika

8C - Liban & Aileen

9A - Nilanthan & Laiba Abbass

9B - Tobias &Vy

9C - Aqsa & Elias

10A - Ayada & Bilal El

10B - Mohamed & Zanib

10C - Enver & Marthe

 

Drawing of a city