Elevrådet

Elevråd1

Alle skoler skal ha elevråd og skolen skal sørge for at det blir opprettet et elevråd ved skolen. Elevrådet skal arbeide med skolemiljøet. Elevene har rett til å være med å bestemme og skal kjenne til skolens regler og rutiner.

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyd med på skolen, kan de ta saken opp i elevrådet.

Hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret.

Elevene kan ta opp saker de mener er viktige for trivselen ved skolen. Slike saker kan være:

  • å være med på å bestemme regler på skolen.
  • å si fra om fysiske arbeidsforhold for elevene, f.eks. inneklima på skolen.
  • å utale seg om undervisningen ved skolen.

Kapittel 9a  i opplæringsloven kan kalles elevenes "arbeidsmiljølov" og i opplæringslovens § 11-2 finner man reglene for elevrådsarbeidet.

Udanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø (PDF) presenterer elevenes rettigheter rundt dette.

Elevrådene ved Rommen skole

Representater på 1. - 4. trinn:
(representant & vararepresentant)

1A - Anas Abdi Hasan & Sabrin Farah Ahmed 

1B - Shiza Shahzad & Suleyman Ziya Mahmood 

2A -  Ismail Qadeer & Siver Shazad Shukur

2B - Mariam Zoubair & Ovian Gajendran

2C - Vena Al-Barzinja & Ismail Ali

3A - Ayanle Aden Abdi & Arya Khan

3B - Kulsoom Zahra Raza & Mohamed-Amin Farah Ahmed

4A - Trym Johansen Sandbæk & Mahdi Ramezani

4B - Leon Terbunja Berisha & Zendrik Ezekiel Sebastian Panotes

4C - Elissa Zainab Afridi & Hissein Ibrahim-Nor

Representater på 5. - 7. trinn:
(representant & vararepresentant)

5A - Ayaan & Salma

5B - Suheib & Ismail

5C - Elakyan & Ayaan

6A - Muamel & Angel

6B - Elena & Sofian

7A - Sahil & Ramish

7B - Nida & Lang

7C - Iman & Gøkhan

 

Representater på 8. - 10. trinn:

(representant & vararepresentant)

8A - Abdul Elsabi & Izma Iqbal

8B - Minal Tahir & Mata Lorsanova

8C - Sahil Raja Shazad & Nida Safi

9A - Nijad Houssaini & Ahmed Raza Khan

9B - Awder Rzgar Ali & Sina Alagheband-Hosseiny

9C - Faisal Rodval & Abdirahman Hussein

10A - Ubayd Baksh, Luxika Krisnapillai & Tarek Aggoun

10B - Nivethan Rajan, Kantam Najar & Amina H. Mohamed