Elevrådet

Kapittel 9a i opplæringsloven kan kalles elevenes "arbeidsmiljølov". 

Udanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø presenterer elevenes rettigheter rundt dette (PDF).